אוהלי אבלים

אוהל אבלים - חבילה ל- 30 איש

מחיר – 1,550 ש"ח

אוהל אבלים - חבילה ל- 50 איש

מחיר – 1,800 ש"ח

אוהל אבלים - חבילה ל- 60 איש

מחיר – 1,950 ש"ח

אוהל אבלים - חבילה ל- 70 איש

מחיר – 2,100 ש"ח

אוהל אבלים - חבילה ל- 100 איש

מחיר – 2,400 ש"ח